Úryvky z knihy MICHAEL2007

Sylva Lauerová: Michael2007

Úryvky z knihy MICHAEL2007 od Sylvy Lauerové.

Úryvek první.

str. 14
Manuál pro Velké opeřence

II.
PRÁCE s klientem

1. Proces zrcadlení

Vaší povinností je v prvním plánu klienta zrcadlit, ať v dobrém či ve zlém. Nastavit zrcadlo VŠEM koutům jeho duše, byť by to mělo být pro něj a tím i pro Vás jakkoliv bolestné a vyčerpávající. K tomuto více v kapitole Úskalí práce s klientem. Zrcadlením klientovi nastavujeme jeho vlastní tvář, čímž u něj urychlujeme proces uvědomování si chyb a pomáháme mu tak odstraňovat ty vzorce chování, které mu brání v získání toho, oč tak usiluje a po čem bytostně touží.

V rámci Zrcadlení Vašich klientů bude někdy nezbytné a pro Vás v tu dobu přirozené, že podlehnete na omezený časový úsek silnému alkoholismu nebo nadměrné konzumaci tabáku či jiné formy drog. Bude pro Vás příznačné, že během velmi krátké doby, často několika dní, „zvládnete“ nesmírné množství alkoholu či cigaret, jako např. 3 litry vína za večer a k tomu 40, 50 cigaret, ač jste ještě před dvěma týdny ve všech směrech zcela abstinovali.
Vždy se však řiďte dietními pokyny uvedenými v kapitole IV.

Na druhé straně dochází u klienta při Zrcadlení pozitivních stránek jeho duše ke stavům intenzivní rozkoše, nadpřirozeného pocitu štěstí, prožitkům dokonalého a hlubokého ticha a nekonečného prostoru.Úryvek druhý.

str. 30

19.8.2007, zpět na Zemi, Česká republika, Evropa

TY.
Propíjíš se do nitra – a já zvracím z kocoviny.
Ty pláčeš noci, noci dlouho –
a jsem to já, kdo opuchlé má oči a na duši má stíny.
Ty řekneš KREV –
a mezi mýma nohama krvácí to,
co mění svůj pravidelný čas.
Tak řekni, řekni proč?
Kdo je Který z Nás?

ON.
Sladké pohlazení.
Andělská duše, dávný přítel.
(…jak příjemné…poznat se…opět po letech…Gabrieli…)
Ten malý Buddha, vyšívaný tisíci světelných korálků,
čekající na zapálenou svíci,
plačící.

A JÁ.
Nahá a bez křídel.
Zbavená soudnosti a dávno už bez Rozumu
s šepotem vyznání, co hraje se ve dvojici…
a vedle ON, v pokoji, čekající,
ten dávný přítel, ta vzácná duše…
a krev se vaří, jak TOUHA spící,
jak drak, co na „růžici“ uhlem modrým
maluje černé růže,

JÁ jsem ten pán,
co změnit všechno může…
…jen Pán změnit všechno může…

Pláču, ŽE JSEM.
V Pozemské chýši – do naha vysvlečena,
zrcadlo plné slz a krve,
archAnděl,
VŠAK stále ještě žena,

archAnděl, však stále ještě žena…Úryvek třetí.

str. 65

…polož mi ruku na ústa,
drž ji,

nemůžu
KŘIČET!
.
…dej mi, co chci
až nejhlouběji
tam,
všude,
tam, kde to bolí,
tam, kde to teče,
dopředu
dozadu
v rozkoši
v řece
slz.
Dej mi to skrz!
.
Dělej to dlouho,
až ztratím vědomí,
potom, co budu prosit
ne, už ne…
Dělej!!!
…jako šílenec…
tam, kde to pláče rozkoší,
všude tam, kam to stříkáš,
všude tam…!
to své
to horké jako krev.

Facebook Sylva Lauerová
Instagram Sylva Lauerová