Nacházíte se:

Otrok

Sylva Lauerová: Otrok

"...jsou to hlubiny lidské duše, co nás znepokojuje."

V Heleně, která je jinak úspěšnou realitní makléřkou, doznívá intenzivní pocit frustrace z dalšího nevydařeného vztahu. Ocitá se poprvé v životě sama, a tak se rozhodne zpestřit "svůj svět" opravdu nekonvenčním způsobem. Najde si muže – otroka. Zdánlivě nevinná hra však roztočí spirálu událostí, které se Heleně zcela vymknou z rukou…

Všechny své knihy poskytuji před vydáním tzv. předčtenářům. Vím, slovo „předčtenář“ je ošklivé, zní stejně jako předskokan, ale úloha této velmi rozdílné skupiny lidí (rozdílnost věku, vzdělání, temperamentu a míry konvenčnosti) se snad lépe vystihnout nedá.
Tito předčtenáři na knihy reagují svými krátkými psanými recenzemi. Se mnou pak osobně a otevřeně hovoří o pocitech, které v nich četba vyvolala. Oni jsou pro mne měřítkem snesitelnosti tématu širokou veřejností.
Důvodem existence této skupiny je to, že sice chci psát knihy „na hraně“, ale rozhodně jimi nechci nikoho urazit, či snad někomu způsobit bolestné trauma. A protože Otrok je kniha, která zachází tak daleko, že se až domnívám, že už nebude žádný další román, který by více provokoval, nutnost této předskokanské skupiny byla o to naléhavější. A proto si zde dovolím předložit úryvky některých recenzí, jež jsem obdržela.

… U Sylvy Lauerové jsme zvyklí na šokující překvapení. Ani tentokrát nezůstává nic dlužna své pověsti. Po kontroverzním románu Hračka a sbírce básní Michael2007 předkládá spisovatelka svým čtenářům nový román „Otrok“, který nás zavede do světa, který je pro převážnou část čtenářů neznámý.

Říká se, že v každém z nás dřímá démon a na každém z nás záleží, zda mu dovolíme se probudit. Heleně, hrdince příběhu, se její život zdá nudný a prázdný a rozhodne se ho zpestřit opravdu nekonvenčním způsobem. Zdánlivě nevinná hra však roztočí spirálu událostí, které se hlavní aktérce zcela vymknou z rukou…

Román Otrok svým tabuizovaným tématem čtenáře zcela jistě zaujme. Je příběhem o Jekyllu a Hydeovi, protože se zabývá otázkou, kam až může zajít touha ovládnout a ponížit jednoho člověka druhým…

(Milena Micurová, 62 let, svobodná)

… Román “Otrok“ lze právem označit za velice kontroverzní a šokující – nejenom díky jeho obsahu, ale především díky niterným reakcím, které vyvolá u svých čtenářů.

Ačkoli se román na první pohled „tváří“ jako ‘erotická literatura s vlažným začátkem‘, sex je zde tématem zcela druhořadým. Na pozadí striktně definovaného sado-masochistického vztahu se odvíjí syrové psychologické drama o změně lidského charakteru, k níž dochází vlivem událostí, které byly původně chápány pouze jako hra.

Autorka zcela otevřeně a bez zábran popisuje detaily intimních scén, poukazuje na vnitřní touhu násilně ovládat na straně jedné a touhu být ovládán na straně druhé, a nutí tak čtenáře překročit onu pomyslnou hranu dnes stále ještě tabuizovaného tématu. …Vlastně jej nenutí vůbec – dynamika příběhu, přicházející ve vlnách, přirozeně vtahuje čtenáře do děje. Prakticky on sám se tak, paradoxně, ocitá v jakémsi zvláštním vztahu dominance a submisivity ke knize samotné. Fascinován a překvapen svou vlastní zvědavostí, začíná přehodnocovat své počáteční sympatie a antipatie a dochází tak k nečekaným závěrům nejen o hlavních postavách, ale i o sobě samém. V okamžiku, kdy příběh graduje, je již těžké posoudit, kde je ona hranice, při jejímž překročení se již nelze vrátit zpět, je těžké najít okamžik, kde končí opovržení a začíná lítost.

“Otrok“ je kniha, u které budete nuceni odložit všechny své předsudky. Před tím však, než vyřknete svůj ortel, že autorka zašla příliš daleko, kniha sama vás naprosto přirozeně postaví před podobnou otázku: Jak daleko jste ochotni zajít vy? …

(žena, 25 let, svobodná; nepřeje si být jmenována)

… Hra. Měla to být jen hra. Možná recese, povyražení a únik z pocitu otrávenosti z nefungujících partnerských vztahů.

Helena, úspěšná a stále ještě mladá žena, je frustrovaná z dalšího nevydařeného vztahu, který se propadl do stereotypu, kdy žena muži podstrojuje, slouží, až on se jí nakonec odvděčí nevěrou. Už nemá chuť do podobného ne-partnerství a vymyslí poněkud extrémní řešení: najde si muže-otroka. A tady začíná její hra, stylizuje se do role dominy, bere to poctivě – pečlivě si studuje pravidla dominantně-submisivních vztahů, ale její nová „role“ ji postupně ovládne a …

…Čtenář může být románem šokován, nevěří, cítí znechucení, odpor, jako žena stud za Helenu-ženu; cítí lítost nad člověkem, jemuž jedině bolest a ponížení přinesou vzrušení a pocity štěstí. A taky si klade otázku, kde jsou hranice, co je člověk schopen činit druhému a co je člověk ochoten od druhého snést. …

(Eva Hánová, vdaná)

… Pohled očima hlavní hrdinky je pro muže nezvyklý, v první třetině románu místy zábavný, jindy lehce otravný, ale spíš úsměvný. Její proměna v druhé části příběhu je neuvěřitelná a brutální. Výdrž otroka v tak vypjatém vztahu je nepochopitelná. Jediný důvod proč to podstupuje je sexuální vzrušení? Předpokládám, že submisivní muži to tak mají. …

(muž, 30 let, svobodný; nepřeje si být jmenován)


Tištěná verze VYPRODÁNA!!!
Dotisk knihy není plánován.

POZNÁMKA NAKLADATELSTVÍ: KNIHA NENÍ URČENA PRO DĚTI A MLADISTVÉ!

Facebook Sylva Lauerová
Instagram Sylva Lauerová