Vernisáž KLANu LÉTAJÍCÍCH LIDÍ

Ředitel Galerie Architektury Brno Gabriel Kurtis otevřel ve čtvrtek 10. září výstavu KLAN LÉTAJÍCH LIDÍ 2015.

Vernisáž zahájila recitací autorka projektu, spisovatelka Sylva Lauerová, spolu s členem činohry ND Brno Petrem Bláhou a následně odtajnila návštěvníkům výstavy myšlenku projektu.

Opět dokázala, že ví jak vzbudit emoce a představit umělecký experiment tak, že se na něj nezapomene. Ani samotná pozvánka (zvoucí k poslechu fotografií) nestačila naznačit experimentální zaměření výstavy, a tak hosté vstupující do galerijních prostor nebyli schopni skrýt své překvapení, když místo stěn plných fotografií na ně čekala bílá plocha zdí a velký černý box uprostřed místnosti.

Prostřednictvím reportáže přinášíme pár momentů z vernisáže a rádi Vás přivítáme na netradiční prezentaci baletu, kterou je až do 24. září 2015 možno zhlédnout.

Emoce. Fotografie. Poezie. Minimalistická hudba. Přijďte se nechat překvapit! :) 

 

Autoři fotografií: Tomáš Picka, Petra Matovská

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ENG version

 

Gabriel Kurtis, the director of Gallery of Architecture in Brno opened up on Thursday, September 10th exhibition KLAN LÉTAJÍCH LIDÍ 2015 (FLYING PEOPLE CLAN).

The opening began with reciting by the author of this project, writer Sylva Lauerová, along with a member of the National Theater in Brno Petr Blaha. And subsequently she declassified the project idea to exhibition visitors.

Once again she proved that she knows how to arouse emotions and to present an artistic experiment so that it will not be forgotten. Nor invitation itself (invitation to listen to the photo) was not enough to suggest an experimental focus of the exhibition, so guests entering the gallery space were not able to hide their surprise when instead of walls full of photos waiting for them appeared white walls and a big black box in the middle of the room.

Through this report we bring a few moments of exhibition opening and we welcome you to an unusual presentation of the ballet, which is available until 24 September 2015.

Emotions. Photographs. Poetry. Minimalist music. Come and be surprised! :)

 

Photos by: Tomáš Picka, Petra Matovská

 • Klan létajících lidí
 • Klan létajících lidí
 • Klan létajících lidí
 • Klan létajících lidí
 • Sylva Lauerová a Klan létajících lidí
 • Létající fotograf Tino Kratochvil :)
 • Projekt Klan Létajících lidí. Zleva: Jaroslav Kobylinský (hudba), Barbora Kozáková (van Aspen; slovo), Tomáš Picka (fotografie), Gabriel Kurtis (ředitel Galerie Architektury Brno), Sylva Lauerová (autorka projektu, básnířka) a Dan Marek (mistr zvuku).
 • Foto: Věra Kontríková
 • Horizont
 • Horizont
 • Jen krátký okamžik bolesti
 • Nocturno
 • Rituály
 • Rituály
 • Stín radosti
 • Stín radosti
 • Zatmění
 • Zatmění
Facebook Sylva Lauerová
Instagram Sylva Lauerová