Univerzální české citoslovce

07. 02. 2009 | Vážení čtenáři, předkládám vám krátké odborné pojednání o znovuobjeveném a veledůležitém univerzálním citoslovci, vyskytujícím se stále častěji v moderním jazyce českém.

Univerzální české citoslovce "brekeke"

Vážení čtenáři, předkládám vám krátké odborné pojednání o znovuobjeveném a veledůležitém univerzálním citoslovci, vyskytujícím se stále častěji v moderním jazyce českém.
Jedná se o slůvko "brekeke" či snad "bre ke ke" nebo také "bre keke". Pro přehlednost budu níže uvádět pouze první psanou variantu slova, a to brekeke.

Původ tohoto univerzálního citoslovce je na rozdíl od mnohých českých slov velmi dobře znám. Výraz brekeke pochází z oblasti jižních Čech a původně byl užíván pouze komunitou místních vodníků a také se čas od času objevoval i v nářečí jiných, jim podobných podvodních havětí. V průběhu staletí se tento výraz stěhoval územím Čech, Moravy i Slezska, aniž by změnil svoji podobu.

S vymřením vodníků v našich zeměpisných šířkách upadlo i toto vzácné a užitečné slovíčko v zapomnění. Předávalo se pouze jako součást ústní lidové slovesnosti (tzv. pohádek).

Moderní doba a zvláště pak současná intenzivní globalizace vyvolávají dynamické změny i v jazyce českém. Jazyk se zjednodušuje, věty i souvětí se smršťují, významy některých slovních spojení splývají a rychlost komunikace roste. K modernímu vývoji českého jazyka neopominutelnou měrou přispěl nedávno i významný český lingvista ing. arch. Adam Sirotek, a to právě znovuobjevením tohoto, nestyďme se přiznat, geniálního citoslovce a jeho znovuzavedením do běžného českého hovorového slovníku.

V čem spočívá genialita citoslovce brekeke?
V jeho univerzálnosti!

Pro širokou čtenářskou obec si zde dovolím uvést několik výstižných příkladů. Nechť jsou současně i jakýmsi návodem k užívání tohoto kdysi slavného, krásného a jadrného českého slova.

Příklady krátkých konverzací:


Osoba A: "Jsem ráda, že jsem vás poznala."
Osoba B: "Brekeke."

(Proneseno laskavým a potěšeným tónem, spolu s přívětivým úsměvem.)

Citoslovce "brekeke" zde nahrazuje příslovce "nápodobně".

 

Osoba A: "Přeji vám krásné dobré ráno!"
Osoba B: "Brekeke."

(Proneseno hlasitě a nadšeně.)

Citoslovce zde nahrazuje celou větu, která by zněla: "Já vám také."

 

Osoba A: "Neboj se, však já se za tebou brzy vrátím."
Osoba B: "Brekeke."

(Proneseno pomalým tempem, sklíčeně a bojácně.)

Citoslovce zde nahrazuje celé souvětí: "No, ráda bych ti tak věřila, ale nevím, jestli můžu."

 

Zde byly uvedeny pouhopouhé tři příklady z nepřeberné škály možného užití citoslovce brekeke místo odpovědi. Slovo samotné se však dá s úspěchem použít i zcela samostatně, a to pro zahájení konverzace.


Například:

Zamilovaná dvojice sedí v parku na lavičce, milenec se nakloní k dívce a sladce a zasněně jí do ucha zašeptá: "Brekeke." Dívka by musela být blázen, kdyby rázem nepochopila, že jí muž právě řekl: "Miluji tě."

Ráno vcházíte ve výborné náladě do své oblíbené pekárny a všechny přítomné zářivě pozdravíte: "Brekeke!" Svůj pozdrav umocníte širokým úsměvem. Přítomní by museli být hotentoti, kdyby nepochopili, že je nadšeně zdravíte a přejete jim: "Dobrý den!"

 

 

Výrazem brekeke se dají vyjádřit veškeré emoční stavy, přes laskavost a mírumilovnost až k rezervovanosti či agresivitě. Brekeke dokáže nahradit celá souvětí, nač tedy ztrácet čas dlouhým vysvětlováním, když lze použít tohoto univerzálního citoslovce! :-)

Pevně věřím, vážení čtenáři, že s vaší pomocí si výraz brekeke vydobude pevné a nezaměnitelné místo ve slovníku moderní češtiny a že vy se jeho používáním stanete nositeli jazykového pokroku. Doporučte brekeke všem svým přátelům! Vstávejte s brekeke, uléhejte s brekeke, buďte moderní!!!

Vaše Sylva Lauerová

b r e k e k e !!!

  • Sylva Lauerová. Photo: Karel Losenicky, Milano. Styling: OLO Dressing. Make-Up: G.G., Milano.
Facebook Sylva Lauerová
Instagram Sylva Lauerová