Sylva Lauerová ve své nové básnické sbírce oslavuje nevlídnost...

V současné době končí práce na finální podobě básnické sbírky s velmi podivným názvem OVACE NEVLÍDNOSTI. Pokud patříte mezi vyznavače básnické tvorby spisovatelky Sylvy Lauerové, máte se na co těšit. Na 120 stranách krásné publikace, kterou v měsíci květnu tohoto roku vydá nakladatelství vanAspen, najdete její nejnovější poezii spolu s působivými plnobarevnými ilustracemi mladé české výtvarnice Moniky Sedlářové.

Ovace nevlídnosti budou představeny autorským čtením na Mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy 2012 a oficiálně pokřtěny dne 24. května v Praze.

Sledujte aktuality, o všech připravovaných akcích vás budeme informovat!

Anotace knihy:

Ovace nevlídnosti – spojení dvou náhodných slov?

Skládá kontroverzní česká spisovatelka a básnířka ve své nové básnické sbírce poctu nevlídnosti? Veřejně a nadšeně? Nebo opět provokuje a snaží se vtáhnout čtenáře do svých ponurých a bolestných obrazů pouze proto, aby mu pomohla najít krásu okamžiku v těch nejprostších věcech, jako je třeba let ptáků?

Anebo sama nevlídnost skládá pocty nám? Za naše chyby a bezcílnost bloudění? Je vůbec možné oslavovat chmurný a neútulný stav… nejenom naší mysli?

Snad jen jako výstrahu před tím, že nás pohltí, pokud jí to dovolíme.

Básnířka a spisovatelka Sylva Lauerová tvrdošíjně zachovává svou extrémní tvůrčí polaritu a po vydání komerčně úspěšného románu Jumaroro (léto roku 2011) se opět uzavírá do ulity vlastní básnické intimity ve sbírce Ovace nevlídnosti.

Druhá samostatná sbírka této kontroverzní osobnosti české literární scény, brněnské rodačky zčásti žijící v zahraničí, je výběrem poezie z let 2010 až 2012.

Již sám paradoxní název Ovace nevlídnosti dává tušit směr a obsah veršů, které v sobě nesou bolestná a depresivní témata. Lauerová ve svých básních záměrně přehlíží povrchní světské náměty, objektem její poezie se stává lidská duše a jako již v první básnické sbírce Michael2007 v ní nacházíme hluboký duchovní podtext.

  • Ovace nevlídnosti
  • Sylva Lauerová / foto Zbyněk Maděryč
  • Monika Sedlářová
  • Ovace nevlídnosti
Facebook Sylva Lauerová
Instagram Sylva Lauerová