Staňte se i VY součástí ojedinělého kulturního projektu!

Píšete básně? Vyjadřujete své pocity a prožitky prostřednictvím kresby, grafiky, koláží či fotografie? Máte svou vlastní cestu k sebevyjádření? Pak právě Vy máte jedinečnou příležitost.

Za přispění úspěšné spisovatelky a básnířky Sylvy Lauerové bude v průběhu letošního roku spuštěn významný internetový projekt, který umožní zviditelnit Váš talent a seznámit veřejnost s Vaší tvorbou. Toužíte právě po tomto? Pak využijte této jedinečné příležitosti.

Ukázky Vaší tvorby zašlete na adresu dg-projekt@email.cz

Po předchozím výběru budete vyzváni k zaslání informací, potřebných k vytvoření Vašeho profesního a osobního medailonku. Váš příspěvek bude zveřejněn v rámci výše zmíněného internetového projektu spolu s informacemi o Vaší osobě. Vyhrazujeme si právo obdržené příspěvky nezveřejnit. V tomto případě budete o této skutečnosti informování.

Projekt je zaměřen na podporu umění a designu a je dotován. Odeslánim svého dila udělí autor (odesílatel) souhlas s jeho zveřejněním a užitím v souladu se zákonem autorským a prohlásí, že souhlasí a je si vědom, že jeho dílo bude bezplatně zveřejněno a to bez nároku na honorář.

Odesláním díla na shora uvedenou e-mailovou adresu dg-projekt@email.cz odesílatel prohlašuje, že je autorem díla ve smyslu §2 a §5 zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), a dále ve smyslu tohoto zákona uděluje souhlas se zveřejněním autorského díla.

  • Staňte se i VY součástí ojedinělého kulturního projektu!
Facebook Sylva Lauerová
Instagram Sylva Lauerová