Některé věci jsou důležité

Několikrát ročně se setkáváme s klienty Domova pro seniory na Mikuláškově náměstí v Brně. Setkání je vždy oboustranně příjemné, protože spolu vzpomínáme na poezii ze školních lavic a z období prvních lásek. Reminiscenční terapie, tak by naše pravidelné hodinky nazval odborník. Já tato setkání však vnímám jako gesto láskyplného objetí, kterým mohu vyjádřit úctu lidem, na něž bychom neměli zapomínat, těm, kteří už odevzdali svůj díl nejenom svým rodinám, ale i celé společnosti. Nesmí stát na okraji naší pozornosti. Jednou to budeme my, které někdo přijde pohladit na duši, třeba vzpomínkou na zamilovanou báseň.

  • Sylva Lauerová
  • Domov pro seniory
  • Domov pro seniory
  • Domov pro seniory
  • Domov pro seniory
  • Domov pro seniory
Facebook Sylva Lauerová
Instagram Sylva Lauerová