Královny slz a ostružin představeny na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy 2010

Královny slz a ostružin - autorská čtení, Svět knihy 2010 Praha (15.5.2010) (foto Klára Smílková) / zleva: K. Krátká, M. Boková, Z. Šimůnková, A. Vávrová, S. Lauerová, J. Moosová, J. Maršálová, K. Pokorná

21. 05. 2010 | V rámci 16. mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy 2010 Praha (13.-16.5.2010, Výstaviště Holešovice), byl prostřednictvím tří autorských čtení poezie veřejnosti oficiálně představen almanach Královny slz a ostružin, vydaný v květnu tohoto roku.

Autorských čtení se zúčastnily na dvě desítky českých básnířek, jejichž poezie je v almanachu publikována. Básně autorek, které se veletrhu nemohly zúčastnit, nebo se zúčastnily jako hosté, předčítaly básnířky Sylva Lauerová a Kateřina Pokorná, které představily i svou vlastní tvorbu.

Pátek 14.5.2010

První autorské čtení se neslo v komornějším duchu. Mezi čtoucími básnířkami nechyběla Magdaléna Rysová - zástupkyně nejmladší generace básnířek, jejichž poezie je v almanachu otištěna, své verše představily také Ingrid Hanušová, Simona Vinklerová a Lydie Romanská. Mladistvá poezie Marianny Štěpitové-Klaučo tyto klasické básně mile doplnila, stejně tak poezie Sylvy Lauerové a Kateřiny Pokorné. Intimní atmosféru celého čtení podbarvila kytara Davida Koguta.

Sobota 15.5.2010

Sobotního čtení se kromě Sylvy Lauerové a Kateřiny Pokorné zúčastnily básnířky Jarmila Moosová, Jarmila Maršálová, Martina Boková, Karla Krátká, která za doprovodu vlastní kytary zazpívala i několik zhudebněných básní, Alena Vávrová své básně představila doslova s hereckým nasazením, a celý výběr doplnila svými vtipnými bonmoty Zora Šimůnková.

Neděle 16.5.2010

Závěrečné čtení z almanachu ženské milostné poezie proběhlo ve znamení moderní poezie. Spolu se Sylvou Lauerovou a Kateřinou Pokornou předčítaly své básně také Eva Košinská a Johanna Lee Fialová jako zástupkyně nejmladší generace básnířek, výrazně osobitou poezii představila Jana Jirásková, a opět nechyběla Zora Šimůnková se svými vtipnými texty. O hudební doprovod se postaral David Kogut.

 

Autorská čtení se těšila velkému zajmu veřejnosti a probíhala v příjemné, přátelsky neformální atmosféře. Vám všem, zúčastněným básnířkám i divákům, děkujeme za vaši přízeň a podporu současné ženské poezie.

Kompletní fotogalerie je k dispozici ve fotogalerii ke knize Královny slz a ostružin.

Eva Pinkrová, Marketing & Media Manager
nakladatelství van Aspen, s.r.o.

  • Královny slz a ostružin - autorská čtení, Svět knihy 2010 Praha (14.5.2010) (foto Klára Smílková) / zleva: L. Romanská, S. Vinklerová, M. Štěpitová-Klaučo, M. Rysová, S. Lauerová, I. Hanušová, K. Pokorná
  • Královny slz a ostružin - autorská čtení, Svět knihy 2010 Praha (14.5.2010) (foto Klára Smílková) / zleva: A. Geislerová Šeflová, L. Romanská, S. Vinklerová, M. Štěpitová-Klaučo, M. Rysová, S. Lauerová, I. Hanušová, K. Pokorná
  • Královny slz a ostružin - autorská čtení, Svět knihy 2010 Praha (15.5.2010) (foto Klára Smílková) / zleva: Sylva Lauerová, Jarmila Moosová, Jarmila Maršálová, Kateřina Pokorná
  • Královny slz a ostružin - autorská čtení, Svět knihy 2010 Praha (15.5.2010) (foto Klára Smílková) / zleva: Martina Boková, Zora Šimůnková, Alena Vávrová, Jarmila Moosová
  • Královny slz a ostružin - autorská čtení, Svět knihy 2010 Praha (16.5.2010) (foto Klára Smílková) / zleva: Sylva Lauerová, Kateřina Pokorná, Johanna Lee Fialová, Eva Košinská
Facebook Sylva Lauerová
Instagram Sylva Lauerová