Finální termín pro zaslání ukázek do almanachu současné české i slovenské experimentální poezie posunut!

Finální termín pro zaslání ukázek do almanachu současné české i slovenské experimentální poezie posunut! S ohledem na situaci, kdy naše nakladatelství obdrželo k dnešnímu dni příliš nízký počet příspěvků SKUTEČNĚ odpovídajících zadání (experimentální poezie), byl stanoven nový termín pro zaslání ukázek básnické tvorby, a je jím 31.12. 2014. Velice ráda bych zdůraznila všem zájemcům, že projekt má svá pravidla, od kterých se nelze za žádných okolností odchýlit. Stěžejním požadavkem a podmínkou je, aby se jednalo pouze a výhradně o EXPERIMENTÁLNÍ TVORBU. Pokud mohu všem zainteresovaným doporučit, diplomová práce Petra Kuběnského: Přínosy postupů experimentální poezie (FF MU 2010) se při výkladu označení "experimentální" ukázala jako velmi přínosná. Už teď se těšíme na nové a zajímavé příspěvky, které by mohly ve svém souhrnu obohatit český i slovenský knižní trh! Za nakladatelství van Aspen, s. r. o., Bára Kozáková

Facebook Sylva Lauerová
Instagram Sylva Lauerová