Dobročinná dražba a křest knihy Moje katastrofy aneb Sylva Lauerová kmotrou!

V domově pro osoby se zdravotním postižením TEREZA v Brně proběhne 12. prosince 2022 křest knihy, kterou nadiktovala klientka domova Verunka své pečovatelce. Ta pak povídky doplnila kresbami a my dnes již vytištěnou knížku „Moje katastrofy aneb Můj život v Domově Tereza“ společně pokřtíme v 15 hodin. Poté proběhne dražba knihy a výtěžek bude věnován na podporu činnosti domova. Přijďte za námi a spolu s klienty a pracovníky Domova Tereza přivítejte tento milý kulturní počin. Těšíme se na vás!

Domov pro osoby se zdravotním postižením TEREZA je zařízení sociální péče, které poskytuje podporu a pomoc osobám se středně těžkým, těžkým až hlubokým mentálním postižením, autismem a kombinovanými vadami, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Adresa: Domov Tereza, T. Novákové 1947, 621 00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

  • Verunka - autorka knihy a klientka Domova Tereza
Facebook Sylva Lauerová
Instagram Sylva Lauerová