Photo report of book launch in Brno

a Novotný byla úspěšně pokřtěna SEXY strategie Sylvy Lauerové. Zde přinášíme fotoreport :) Upravit V brněnském knihkupectví Barvič a Novotný byla úspěšně pokřtěna SEXY strategie Sylvy Lauerové. Zde přinášíme fotoreport :) In Barvič and Novotný, favourite bookstore was successfully presented SEXYstrategy by Sylva Lauerová and her guest, famous actor Petr Bláha.

You can see photos here:)

  • Foto: Jan Jackson
Facebook Sylva Lauerová
Instagram Sylva Lauerová